Συνεδριάσεις 2013 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 281/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2014
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 282/2013 ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΞΠ-2ΡΣ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου Αξιοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης στη Θέση Κόντη της Τ.Κ. Καλλιθέας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 283/2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩΞΠ-ΗΤΤ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια σχαρών ομβρίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 284/2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩΞΠ-Ζ64

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 285/2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩΞΠ-87Τ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 293/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης υπηρεσίας Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 301/2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΠ-0ΒΗ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμου στις Τ.Κ. Πιτσών, Συκιάς και Δερβενίου και στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 307/2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩΞΠ-ΡΧΛ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμου στις Τ.Κ. Πιτσών, Συκιάς και Δερβενί ου και στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 311/2013 ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩΞΠ-Φ9Ο

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-Σ.Μ.Π.Ε. – ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – Σ.Χ.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 316/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞΠ-ΥΝ5

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 317/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΩΞΠ-Φ5Τ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας υπηρεσίας Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και επαναδημοπράτηση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 318/2013 ΑΔΑ: ΒΛ14ΩΞΠ-ΥΙΘ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια "Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξυλοκάστρου"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 319/2013 ΑΔΑ: ΒΛ14ΩΞΠ-Η8Ψ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών μηχανημάτων μηχανοργάνωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 324/2013

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.01.14
 • Θέμα: «Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΣΤΟ ΤΔ ΛΥΓΙΑΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 328/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΨΞΠ-ΔΡΑ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης