Συνεδριάσεις 2013 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 329/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΨΞΠ-ΦΘΟ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 337/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΞΠ-ΖΑ1

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου Βελτίωση Αγροτικής Οδοποίας Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 340/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 353/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΩΞΠ-Ε1Ξ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 360/13

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και των νομικών του προσώπων για το έτος 2014
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 361/103

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 370/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΞΠ-ΠΟΦ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού αριθ. 1/8-11-2013 στο διαγωνισμό της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 371/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΞΠ-Ν49

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου Βιοκλιματική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου (από Κούστα έως Ρουβέρα)
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 385/2013 ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΞΠ-ΥΨ6

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών - κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 390/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΞΠ-ΔΘΚ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ» - ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 44/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής διαγωνισμού υπηρεσίας Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: Ο

Αριθμός Απόφασης 47/2013 ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΞΠ-ΦΕΦ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, μελετών

Αριθμός Απόφασης 9/2013 ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΞΠ-Χ6Ζ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού έργων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 96/2013 ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΞΠ-356

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης γαι την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης