Συνεδριάσεις 2015 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 101/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2015 (ορθή επανάληψη)

Συνεδριάσεις 2015

 • Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 102/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 103/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 105/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεσαίας Συνοικίας Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 106/2015 ΑΔΑ: 6ΕΣΩΩΞΠ-ΛΨΣ

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 107/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄τριμήνου 2014 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και κατακύρωση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 111/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια προγράμματος στατικής επίλυσης φορέων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 112/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 113/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 114/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή προσωπικού για καθαρισμό σχολικών μονάδων και καταβολή εργοδοτικών τους εισφορών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 115/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 116/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και λήψη απόφασης περί επαναδημοπράτησής του
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης