Συνεδριάσεις 2021 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2021 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 013/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 014/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 015/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Αίτημα αναδόχου έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών από όριο οικισμού Άνω Πιτσών έως την διασταύρωση με δρόμο προς οικισμό Ελληνικό», για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 016/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Αίτημα αναδόχου έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών Τ.Κ. Πύργου και Τ.Κ. Καλλιθέας», για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 017/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί συμβιβασμού και παραίτησης από ένδικα μέσα.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 018/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΞΕ και χρηματοδότησης αυτής με βάση το άρθρο 259 Ν. 3463/06.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 03/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης στο νομικό σύμβουλο του Δήμου για καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 03/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Έγκριση –ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2021 αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης (κληροδότημα Σωτηρίου Κυριάκου).
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Απόδοση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων και Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Ξυλοκάστρου – απαλλαγή υπολόγων.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Έγκριση απόφασης αριθ. 36/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2019.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Έγκριση-ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2021 αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης (κληροδότημα Γεωργίου Κρινάκου).
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Σάββατο, 06 Φεβρουαρίου 2021
 • Θέμα: Σύνταξη και εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση Ομάδων Α.2.2., Β.1.2 και Β.2.2. της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αριθ. μελ. 120/2020)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ 2 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2021

Συνεδριάσεις 2021

 • Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2021
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά απόφασης της Ρ.Α.Ε. – εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης