Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 284/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
 • Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό της προμήθειας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 24 Μαϊου 2019
 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2018 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 294/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του είδους της Α΄ Ομάδας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 295/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών- ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της προμήθειας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 296/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 297/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 298/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 24 Μαϊου 2019
 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2018 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 346/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 06 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 347/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 36/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 361/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 362/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 371/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ-ΡΕΘΙ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 382/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επισκευή αθλητικών χώρων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης