Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 426/19

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση απόφασης αριθ. 49/2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 436/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 445/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για την επιβολή ή μη τελών άρδευσης στην Κοινότητα Θροφαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 451/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 452/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση απόφασης αριθ. 86/2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 465/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 466/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επισκευή αθλητικών χώρων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης»

Αριθμός Απόφασης 472/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 475/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – γενικών υπηρεσιών /αξιολόγησης προσφορών, για το έτος 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 476/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων Ν. 4412/2016 (συνοπτικοί διαγωνισμοί) για το έτος 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 477/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020
 • Θέμα: Απόδοση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου – απαλλαγή υπολόγων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Κυριακή, 14 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης