Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 68/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 71/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 32 Α Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Σάββατο, 27 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Σάββατο, 27 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 77/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 30 Απριλίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 87/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμός της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τετάρτη, 29 Μαϊου 2019
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» – ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 98/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης Α 86

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 04.05.19
 • Θέμα: «Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» και έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για χρηματοδότηση.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 231

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 18.10.19
 • Θέμα: «Περί δημιουργίας Λογαριασμού του Δήμου Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος –Εξουσιοδότηση υπαλλήλων.

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 29/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 14.02.19
 • Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου έτους 2019».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 30/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 14.02.19
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 40/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 15.02.19
 • Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης