Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 115/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (βίδες, πρόκες, γυαλόχαρτα κ.λ.π.)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 116/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για μισθώματα κτιρίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 134/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για την τροποποίηση των όρων χρήσης του δημοτικού θεάτρου «Άγγελος Σικελιανός».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 138/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για την τροποποίηση των όρων χρήσης και λειτουργίας του δημοτικού ανοικτού θεάτρου «Βασίλης Γεωργιάδης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί νομικών ενεργειών για την υπόθεση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 157/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμού τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση άγονης δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ε.Δ. για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 179/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.08.18
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης οκτώ (8) φωτιστικών σωμάτων στη Τ.Κ. Γελινιάτικων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Ορισμός δικηγόρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 203/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 10 Μαϊου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 210/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.10.18
 • Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια και λιπαντικών για το έτος 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης