Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 216/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.10.18
 • Θέμα: Ζγκριςη απόφαςησ Νομικοφ Προςώπου ΘΛΙΑ΢ ΚΑΣ΢ΟΤΛΘ΢ αριθμ. 103/2018 περί ζγκριςησ ζκθεςησ αποτελεςμάτων προχπολογιςμοφ Β΄ τριμήνου 2018
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 226/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 24 Μαϊου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 231/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.10.18
 • Θέμα: <<Ζγκριςη τακτοποιητικοφ ΑΠΕ του ζργου: ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ & ΑΝΑΠΛΑ΢Θ ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑ΢ΣΡΟΤ- ΕΤΡΩ΢ΣΙΝΘ΢ ΕΚΣΟ΢ ΣΚ ΠΙΣ΢ΩΝ (αρ.μελ. 75/2017)>>
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 238/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.10.18
 • Θέμα: <<ΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΜΕΛΟΤ΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΢ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟ΢ΩΡΙΝΗ΢ ΚΑΙ ΟΡΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ <<ΑΝΣΙΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤ΢Η΢ ΔΚ ΞΤΛΟΚΑ΢ΣΡΟΤ ΣΗ΢ ΔΕΤΑΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 240/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.10.18
 • Θέμα: Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Δήμου στην Τράπεζα ALPHA BANK
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 243/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 31 Μαϊου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 252/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 255/18

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 09 Ιουνίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 278/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 280/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 285/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 01 Ιουλίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΠΟ ΒΑΓΕΝΑ ΕΩΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 296/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 07 Ιουλίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Συκέας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης