Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 296/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.11.18
 • Θέμα: <<Έγκριση απόφασης Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ αριθμ. 118/2018 περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ.έτους 2018>>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 297/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για λοιπές παροχές σε είδος και έξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 304/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.12.18
 • Θέμα: Αίτημα κ.Μεγαρίτη Ευάγγελου για έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων επί της ΠΕΟ στο Καμάρι»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 306/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 08 Ιουλίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη διακήρυξης διαγωνισμού έργου «Επισκευές – συντηρήσεις δημοτικού τουριστικού λιμένα Ξυλοκάστρου (μαρίνας Ξυλοκάστρου) και αγκυροβολίου μικρών σκαφών Δερβενίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 315/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση άγονης της διαδικασίας δημοπράτησης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 316/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 317/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί συμβιβασμού και παραίτησης από ένδικα μέσα (αίτημα κ. Ευάγγελου Γιαννόπουλου)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 324/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 325/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 33/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί συμβιβασμού και παραίτησης από ένδικα μέσα (αίτημα κ. Κωνσταντίνου Καϊτσα)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 332/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018
 • Θέμα: Έγκριση άγονης δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Συκέας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 34/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Ορισμός δικηγόρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης