Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 342/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον πανελλήνιο ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός σταδίου, με αντικείμενο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΠΟ ΒΑΓΕΝΑ ΕΩΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 344/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 345/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 346/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 366/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 367/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 37/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Αριθμός Απόφασης 375/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 38/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την αμοιβή λογιστού για τον έλεγχο του ισολογισμού 2016 (συνεχ.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 392/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 394/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 401/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης