Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 12/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για μισθώματα κτιρίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 123/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ε.Δ. για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 133/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 134/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 135/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 136/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 137/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 138/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη υποβιβασμού ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Πύργου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 139/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 01 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και φ.σ. στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 140/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και φ.σ. στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 141/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 01 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης τεσσάρων φ.σ. και λαμπτήρων στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 142/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 01 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης ενός φ.σ. με λαμπτήρα στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 143/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 01 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης τριών φ.σ. με λαμπτήρες στην Τ.Κ. Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης