Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 144/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 145/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης καλωδίου και ενός φ.σ. με λαμπτήρα στην Τ.Κ. Καρυάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 146/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης πέντε φ.σ. με λαμπτήρα στην Τ.Κ. Γελινιατίκων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 147/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Θροφαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 148/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 149/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 04 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και φ.σ. με λαμπτήρα στην Τ.Κ. Στομίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 150/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 01 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Συκιάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 151/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σαρανταπήχου (οικισμός Σαρανταπηχιωτίκων)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 153-158/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Αποφάσεις 153-158/2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 164/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 166/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 167/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για αποδοχές εργατών πυροπροστασίας και εργοδοτικές τους εισφορές
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 168/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για αποδοχές εργατών ναυαγοσωστών και εργοδοτικές τους εισφορές
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 169/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 170/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Κυριακή, 09 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης