Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 193/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 22 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Συκιάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 198/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σαρανταπήχου (οικισμός Σαρανταπηχιωτίκων) και επαναδημοπράτηση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π., προμηθειών – γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 204/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Παρασκευή, 05 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 211/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τετάρτη, 03 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ– ανάδειξη προσωρινού μειοδότ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 223/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 23 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με oρισμό συντελεστή οικοπέδων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 228/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 9ΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 229/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΠΑΖΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗN Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 230/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 231/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 09 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 232/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Κυριακή, 07 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 234/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 09 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης – κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 234/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 09 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης – κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 238/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Παρασκευή, 12 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ- ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης