Συνεδριάσεις 2015 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 9/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση –ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2016 αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης (κληροδότημα Σωτηρίου Κυριάκου)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 91/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, μελετών.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 97/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Θέμα: Ανάκληση απόφασης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 98/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης