Συνεδριάσεις 2015 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 121/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη επανατοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Λυγιάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Κάτω Λουτρού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 123/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Κάτω Λουτρού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 124/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 125/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού έργων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 131/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 132/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 133/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΕΡΓΑ SOFTWAY»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 134/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφείων, καρεκλών κ.λ.π.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 135/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Κ.Λ.Π. (από το προσωπικό του Δήμου)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 136/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης προμηθειών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 141/2015 ΑΔΑ: ΩΤΥΜΩΞΠ-ΙΗΓ

Συνεδριάσεις 2015

 • Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Μεσαία Συνοικία Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 142/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, αερισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης