Συνεδριάσεις 2015 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 21/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί συμβιβασμού και παραίτησης από ένδικα μέσα
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 216/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 25 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 217/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 26 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 26 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 219/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 26 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 221/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 26 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 228/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 25 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για μισθώματα κτιρίου για στέγαση υπηρεσιών Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 229/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού, Τμήματος Περιβάλλοντος – Πρασίνου & Πολ. προστασίας, Τμήματος Καθαριότητας)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 251/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 04 Μαϊου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπράτησης – έγκριση διακήρυξης & συμβατικών τευχών για την κατασκευή του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 252/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τετάρτη, 06 Μαϊου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπράτησης – έγκριση διακήρυξης & συμβατικών τευχών για την κατασκευή του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 253/2015 ΑΔΑ: 62ΓΥΩΞΠ-Χ9Ζ

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών άγονου διαγωνισμού έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και λήψη απόφασης περί επανάληψής του
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 259/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 07 Μαϊου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 03 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Σάββατο, 03 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης