Συνεδριάσεις 2015 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 472/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Περί άσκησης προσφυγής κατά απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 473/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 474/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 475/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 476/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 477/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 478/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για Τέλος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ κ.λ.π.) πλην οχημάτων καθαριότητας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 479/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για Τέλος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ κ.λ.π.) οχημάτων καθαριότητας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 481/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 04 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΕΤΑΛΟΥΣ Τ.Κ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 495/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 504/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) & ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 516/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 518/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για τη μίσθωση νέου χώρου στάθμευσης του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης