Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 135/2014 ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΞΠ-6ΜΝ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης Πρανων Δ. Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 166/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 176/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 177/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΞΠ-Υ02

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 179/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα (αλσύλιο)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 183/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦ2ΩΞΠ-ΛΤΖ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία του αισθητικού δάσους Πευκιάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 184/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση συμβατικών τευχών, καθορισμός όρων δημοπράτησης – έγκριση της διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 195/2014 ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΩΞΠ-4ΚΙ

Συνεδριάσεις 2014

 • Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2014 ΑΔΑ: ΒΙ65ΩΞΠ-ΒΤ1

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ορισμός - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού & απευθείας ανάθεσης προμηθειών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης