Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 2/2014 ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩΞΠ-Ι9Φ

Συνεδριάσεις 2014

 • Κυριακή, 06 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2013 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Σ. Κυριάκου)- ανάθεση δημοσίευσης Απολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 202/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Κυριακή, 20 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 208/2014 ΑΔΑ: ΒΝΛΥΩΞΠ-ΥΓΡ

Συνεδριάσεις 2014

 • Σάββατο, 26 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Σαρανταπηχιωτίκων της Τ.Κ. Σαρανταπήχου (αλσύλλιο)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 215/2014 ΑΔΑ: 7ΧΙ0ΩΞΠ-Ρ37

Συνεδριάσεις 2014

 • Τρίτη, 29 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 216/2014 ΑΔΑ: 7Ξ7ΚΩΞΠ-Ν43

Συνεδριάσεις 2014

 • Δευτέρα, 05 Μαϊου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2014 ΑΔΑ: Ω82ΙΩΞΠ-ΛΝΨ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 23.10.14
 • Θέμα: Ορισμός – Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 219/2014 ΑΔΑ: 6Φ4ΥΩΞΠ-3ΕΚ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 23.10.14
 • Θέμα: Ορισμός – Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 220/2014 ΑΔΑ: ΩΩΛΤΩΞΠ-Λ99

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 23.10.14
 • Θέμα: Σύσταση επιτροπής για την εξεύρεση υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 221/2014 ΑΔΑ: 6ΤΗ7ΩΞΠ-70Θ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 23.10.14
 • Θέμα: Σύσταση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 222/2014 ΑΔΑ: ΒΥΒΙΩΞΠ-70Α

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 23.10.14
 • Θέμα: Σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 223/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 15 Μαϊου 2014
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2014 ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΠ-ΙΒ4

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης "Οριοθέτηση Γλαρέικου ρέματος Τ.Κ. Στομου Δήμου Ξυλοκάστρου - Ερυωστίνης"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 243/2014 ΑΔΑ: 6ΡΔΨΩΞΠ-ΞΕ2

Συνεδριάσεις 2014

 • Σάββατο, 31 Μαϊου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Σαρανταπηχιωτίκων της Τ.Κ. Σαρανταπήχου (πλατεία Αγίου Παντελεήμονα)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης