Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 246/2014 ΑΔΑ: 7Ι1ΓΩΞΠ-Ι7Κ

Συνεδριάσεις 2014

 • Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του ΚΕΠ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 253/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί μη άσκησης ενδίκων μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2014 ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΩΞΠ-ΦΧΒ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για σχολικές επιτροπές
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2014 ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΩΞΠ-6Τ5

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης οφειλών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 280/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τετάρτη, 02 Ιουλίου 2014
 • Θέμα: Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3/2014 ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΩΞΠ-ΙΙΔ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά Ξυλοκάστρου (Τ.Κ. Συκέας)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 353/2014 ΑΔΑ: ΒΑ0ΜΩΞΠ-ΨΘΧ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία του αισθητικού δάσους Πευκιάς Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 359/2014

Συνεδριάσεις 2014 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.01.15
 • Θέμα: Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2015
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 36/2014 ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΞΠ-ΟΨΜ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Περί αιτήματος Κοινοπραξίας Χρήστος Κ. Τολιάς - Γεώργιος Π. Μουτάφης - Αθανάσιος Γ. Γκίκας για συμβιβασμός και μη άσκηση ένδικων μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης