Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 37/2014 ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΞΠ-ΥΛ1

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, μελετών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 38/2014 ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΞΠ-ΠΛΙ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2014
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 438/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014
 • Αποφασίστηκε: Ορισμός δικηγόρου

Αριθμός Απόφασης 442/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014
 • Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 443/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά απόφασης του Λιμενάρχη Αιγίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 444/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014
 • Θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά απόφασης του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για το ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 445/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Άσκηση ενδίκου μέσου κατά απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 446/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Άσκηση ενδίκου μέσου κατά απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 458/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και των νομικών προσώπων του για το έτος 2015
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΞΠ-Θ40

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 469/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΞΠ-Ω23

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 470/2014 ΑΔΑ: 68ΦΤΩΞΠ-Χ6Ν

Συνεδριάσεις 2014

 • Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ανάκληση απόφασης περί απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΛΑΡΕΪΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και ψήφισης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: Ο

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης