Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 470/2014 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: 68ΦΤΩΞΠ-Χ6Ν

Συνεδριάσεις 2014

 • Σάββατο, 04 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Ανάκληση απόφασης περί απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΛΑΡΕΪΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και ψήφισης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 471/2014 ΑΔΑ: 74Β4ΩΞΠ-49Τ

Συνεδριάσεις 2014

 • Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 472/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 474/2014 ΑΔΑ: 7ΝΝΜΩΞΠ-ΠΓΣ

Συνεδριάσεις 2014

 • Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας οικισμού Άνω Πεταλούς Τ.Κ. Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 475/2014 ΑΔΑ: ΩΗΟΝΩΞΠ-Α27

Συνεδριάσεις 2014

 • Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας Τ.Κ. Στομίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 479/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Εβροστίνης - Ροζενών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 480/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 481/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 482/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για καταβολή ποσών στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 483/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 484/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τρίτη, 04 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Συκιάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 485/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 500/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 515/2014 ΑΔΑ: 7Υ1ΨΩΞΠ-ΚΥΕ

Συνεδριάσεις 2014

 • Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 515/2014 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: 7Υ1ΨΩΞΠ-ΚΥΕ

Συνεδριάσεις 2014

 • Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης