Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 52/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩΞΠ-99Ξ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου Επισκευή και Συντήρηση Τσιμεντοστρωμένων και Αγροτικών Δρόμων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Επισκευή και Συντήρηση τσιμεντοστρωμένων και αγροτικών δρόμων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 535/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 536/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 537/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 538/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΘ. 29, ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Αποδοχή δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 540/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη απαλλοτρίωσης στην Τοπική Κοινότητα Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 541/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη απαλλοτρίωσης στην Τοπική Κοινότητα Ζεμενού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 542/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για Τέλος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ κ.λ.π.) οχημάτων καθαριότητας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 542/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για Τέλος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ κ.λ.π.) οχημάτων καθαριότητας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 548/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 548/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 549/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Κυριακή, 02 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΞΠ-Ψ3Η

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη μαρίνα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης