Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 59/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΞΠ-ΠΞΓ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΞΠ-ΒΟΨ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ορκωτών λογιστών για εκκαθάριση ΔΕΑΔΕ Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΞΠ-ΞΡΙ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης γαι την προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού θέρμανσης - ψύξης κ.λ.π.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 638/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 642/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 643/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Περί αιτήματος κ. Κωνσταντίνας Τεάζη για μη άσκηση ενδίκου μέσου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2014 ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩΞΠ-ΒΛΤ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΛΩΞΠ-ΓΜΚ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου Επισκευή ασφαλτοστρωμένων δρόμων (λακκούβες) Δήμου Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δρόμων (λακκούβεσ) Δήμου Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 80/2014 ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩΞΠ-355

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης Πρανών Δ. Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης