Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 81/2014

Συνεδριάσεις 2014

  • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης Πρανών Δ. Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2014 ΑΔΑ: ΒΙΚΩΞΠ-51Φ

Συνεδριάσεις 2014

  • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξυλοκάστρου
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 87/2014

Συνεδριάσεις 2014

  • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξυλοκάστρου
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2014 ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΞΠ-ΝΙΒ

Συνεδριάσεις 2014

  • Θέμα: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού έργων του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης