Έτος 2014 Αρχείο

Έτος 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 561/2014 ΑΔΑ: Ω6ΒΜΩΞΠ-59Ψ

Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 561/2014 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: Ω6ΒΩΞΠ-59Ψ

Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 • Αποφασίστηκε: Ο

Αριθμός Απόφασης 562/2014 ΑΔΑ: 72Α3ΩΞΠ-ΜΘΟ

Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής σε Πρόεδρους Τ.Κ. και Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 574/2014 ΑΔΑ: ΩΞΦΔΩΞΠ-ΣΧΨ

Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Ορισμός εντελαμένου δημοτικού συμβούλου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 575/2014 ΑΔΑ: ΩΡ1ΚΩΞΠ-ΡΞ2

Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υπαλλήλους του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 575/2014 ΑΔΑ: ΩΡ1ΚΩΞΠ-ΡΞ2

Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υπαλλήλους του Δήμου (ορθή επανάληψη)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης