Έτος 2018 Αρχείο

Έτος 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 4/2018

Έτος 2018

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018
  • Θέμα: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά τέλη εσωτερικού

Αριθμός Απόφασης 498/2018 ΑΔΑ: ΩΕ2ΡΩΞΠ-ΔΤΠ

Έτος 2018

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
  • Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί αναδιανομής αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2018

Έτος 2018

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018
  • Θέμα: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για κινητή τηλεφωνία

Αριθμός Απόφασης 8/2018 ΑΔΑ: 66ΗΚΩΞΠ-ΩΑΑ

Έτος 2018

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018
  • Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων (αναδιανομή αρμοδιοτήτων)

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης