Έτος 2019 Αρχείο

Έτος 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 121/2018

Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019
 • Θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής τεκμηριωμένου αιτήματος σε προϊσταμένους του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 562/2019

Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περι ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 563/2019

Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για τη Δ.Ε. Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 564/2019

Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Ο.Ε.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 565/2019

Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 566/2019

Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προέδρους και Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης