Έτος 2019 Αρχείο

Έτος 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 5-2019 ΑΔΑ: Ψ95ΖΟΕ1Ρ-ΩΚΘ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020
  • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΔΑΠ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6-2019 ΑΔΑ: 6ΒΒΞΟΕ1Ρ-ΓΓΟ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020
  • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8-2019 ΑΔΑ: Ψ0ΦΠΟΕ1Ρ-5Φ1

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020
  • Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ «ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης