Έτος 2017 Αρχείο

Έτος 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 24 ΑΔΑ: ΩΩ76ΟΕ1Ρ-ΟΤΝ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 25 ΑΔΑ: 6ΗΟΝΟΕ1Ρ-ΠΩ5

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26 ΑΔΑ: 7ΙΟΑΟΕ1Ρ-Ξ3Η

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Προγρ. ΒΣΣ+ΚΔΑΠ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27 ΑΔΑ: Ω55ΩΟΕ1Ρ-ΩΚΣ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28 ΑΔΑ: Ψ4ΣΚΟΕ1Ρ-ΕΣΘ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29 ΑΔΑ: 6Ι1ΦΟΕΙΡ-2ΝΕ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΄΄ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΄΄(ΚΔΑΠ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3 ΑΔΑ: Ω7Ρ20Ε1Ρ-ΒΨ5

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30 ΑΔΑ: 7ΝΡΕΟΕ1Ρ-ΦΙΑ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΄΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31 ΑΔΑ: ΩΒΔΤΟΕ1Ρ-6ΙΓ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΄΄ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 32 ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΕ1Ρ-8Ω8

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 33 ΑΔΑ: ΩΓ9ΝΟΕ1Ρ-5Γ7

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 34 ΑΔΑ: 6ΞΨΓΟΕ1Ρ-Ν9Ψ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 35 ΑΔΑ: 6ΤΜ0ΟΕ1Ρ-ΧΞ3

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΣΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 36 ΑΔΑ: ΨΜΕΟΟΕ1Ρ-4Υ4

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΔΑΠ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 37 ΑΔΑ: ΩΠΜΡΟΕ1Ρ-81Μ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης