Έτος 2017 Αρχείο

Έτος 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 53 ΑΔΑ: 7Υ0ΗΟΕ1Ρ-ΔΓΔ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ»
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 54 ΑΔΑ: ΩΓ87ΟΚ1Θ-0Σ8

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54 ΑΔΑ: 6ΡΖ3ΟΕ1Ρ-86Β

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΞΕ ΕΤΟΥΣ 2017
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 6 ΑΔΑ: 6ΟΘΟΟΕ1Ρ-ΗΞΨ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Άρθρου 221 Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7 ΑΔΑ: ΩΤΛΩΟΕ1Ρ-ΖΥ5

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 221 Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8 ΑΔΑ: Ω4ΩΕΟΕ1Ρ-ΔΞ9

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9 ΑΔΑ: 660ΦΟΕ1Ρ-Ι5Η

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΚΔΑΠ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 91 ΑΔΑ: ΩΛ05ΟΚ1Θ-82Σ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΚΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης