Έτος 2014 Αρχείο

Έτος 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 12-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (με καταβολή αντιτίμου) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 120-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 120-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 121-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 121-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 123-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 123-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 124-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Αριθμός Απόφασης 124-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Αριθμός Απόφασης 125-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 125-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 126-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΠΔ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 126-2014

Έτος 2014 Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης