Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Αρχείο

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 93-2018 ΑΔΑ: ΩΔΖΚΟΚ1Θ-Υ6Ρ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΟΚ1Θ-ΔΑ1

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2013

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΜΟΚΕΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94 ΑΔΑ: 7ΖΖ1ΟΚ1Θ-Ν9Α

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠ ΦΥΡΚΟ ΑΒΕΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94-2012 ΑΔΑ: ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΚ1Θ-398

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΟΚ1Θ-ΝΦΠ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2013

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94-2014

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94-2015

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ jazz ΜΟΥΣΙΚΗ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94-2016

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94-2018 ΑΔΑ: 7ΝΧ6ΟΚ1Θ-3ΗΡ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95 ΑΔΑ: 7Ξ9ΥΟΚ1Θ-2ΝΖ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95-2012 ΑΔΑ: ΑΔΑ: Β4Μ4ΟΚ1Θ-47Ε

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95-2014

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95-2015

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΡΥΑΤΙΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95-2016

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΠΔΔ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95-2018 ΑΔΑ: 66Φ7ΟΚ1Θ-Ο57

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης