Το έργο της ανάπλασης της παραλίας - Ενημέρωση

Ανακοινώσεις | Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014 12:05

Η ανάπλαση της παραλίας γίνεται σε ΔΗΜΟΣΙΟ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ χώρο, που ανήκει στους πολίτες!!!

Σεβαστό και αυτονόητο το κέρδος των επιχειρηματιών, αλλά όχι εις βάρος του κοινόχρηστου χώρου, του αέρα μας, της θάλασσάς μας, της παραλίας μας.

Αυτά είναι ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ αγαθά, που ανήκουν σε όλους μας!!!

Το έργο της ανάπλασης της δυτικής πλευράς του παραλιακού μετώπου της πόλης (από Κούστα έως Ρουβέρα) είναι προϋπολογισμού 2.250.000€.

Δημοπρατήθηκε στις 23-7-2013 και πήρε έκπτωση 51,49%. Άρα μετά την έκπτωση θα κοστίσει 1.080.000€ με ΦΠΑ.

Η υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο έγινε στις 3-12-2013. Η ολοκλήρωση του έργου πρέπει να γίνει εντός επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Άρα το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 3-7-2014.

Η καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών οφείλεται σε ενέργειες 31 πολιτών (ιδιοκτητών και εκμισθωτών καταστημάτων), που έκαναν τα παρακάτω:

1. Στις 11-9-2013 προσφυγή κατά της απόφασης 182/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 13-11-2013.

2. Στις 8-10-2013 στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας):

α) αίτηση ακύρωσης και

β) αίτηση αναστολής εκτέλεσης του έργου, που απορρίφθηκε με την υπ΄αριθ. 22/28-1-2014 απόφαση του ΣτΕ.

Στις 23-6-2014 εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συνεπώς , από την ημερομηνία 23-6-2014 το έργο πρέπει να αρχίσει άμεσα, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε τα χρήματα για την εκτέλεσή του!!! Μάλιστα, στο έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης προς το Δήμο στις 26-11-2013 αναφέρεται ότι: «σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει άμεσα να επισπεύσετε τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου σας. Οποιαδήποτε αδράνεια και καθυστέρηση των διαδικασιών, θα μας αναγκάσει να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες (αναστολή χρηματοδότησης, απένταξη έργου κ.λ.π.)».

Συμπέρασμα:

1) Είναι απολύτως αναγκαίο να αρχίσει άμεσα και να ολοκληρωθεί το έργο, διαφορετικά θα ανασταλεί η χρηματοδότηση, θα απενταχθεί, θα προκύψουν αποζημιώσεις του εργολάβου κ.λ.π.

2) Η έναρξη των εργασιών τώρα το καλοκαίρι οφείλεται στις ενέργειες των  (31) πολιτών και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος. Απεναντίας ο Δήμος κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την κατά το δυνατόν ελάχιστη όχληση.

Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του σήμερα με τις νοοτροπίες του χθες.

    Διαβάστηκε 3769 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης