Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων έργων, μελετών, τεχνικών κλπ. επιστημονικών υπηρεσιών

Ανακοινώσεις | Πέμπτη, 11 Μαϊου 2017 11:54

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΕΤΟΥΣ 2017

(Άρθρο 118, παρ.5 Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και έχουν το δικαίωμα σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. ΕΡΓΑ

 1. Ανελκυστήρων
 2. Αποκαλύψεων μεταλλείων
 3. Βιομηχανικών και Ενεργειακών
 4. Γεωτρήσεων
 5. Ειδικών Μονώσεων
 6. Ηλεκτρομηχανολογικών
 7. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 8. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
 9. Λιμενικών
 10. Οδοποιίας
 11. Οικοδομικών
 12. Πλωτών έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
 13. Πρασίνου
 14. Υδραυλικών

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
 3. Μελέτες Οικονομικές
 4. Μελέτες Κοινωνικές
 5. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών έργων
 7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 8. 08 Στατικές Μελέτες
 9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
 10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
 11. Μελέτες Λιμενικών Έργων
 12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
 13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
 14. Ενεργειακές Μελέτες
 15. Μελέτες Βιομηχανιών
 16. Μελέτες Τοπογραφίας
 17. Χημικές Μελέτες
 18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
 19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες
 20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
 21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
 22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
 23. Μελέτες Γεωργικές
 24. Μελέτες Δασικές
 25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
 26. Μελέτες Αλιευτικές
 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
 28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων

να υποβάλλουν σχετική αίτηση ( η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα) στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400, Ξυλόκαστρο, Πληροφορίες: Γεωργία Νιάρρου και Δήμητρα Σαμαρτζή, Τηλ.: 2743360240, 2743360236, Φαξ : 2743028261, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , εντός είκοσι (20) ημερών έως και την 31/5/2017.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί με θέμα:

Αίτηση Συμμετοχής για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16,

και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. (ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) ή του μελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

    Διαβάστηκε 1889 φορές