Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρχίζει από 520 είναι ελληνικό!

Ανακοινώσεις | Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011 11:01

αρχίζει από 520 είναι ελληνικό!
Ελληνίδα - Έλληνα

έχουμε συμφέρον να αγοράζουμε προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα!

Ποια είναι αυτά; Αυτά που ο κωδικός τους ξεκινά από 520 ή αναγράφουν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.

  • Μην ξεχνάς. Πρόσεχε!
  • Mην περιμένεις τους άλλους.
  • Κάνε αυτό που σε συμφέρει.
  • Αγόρασε ελληνικά προϊόντα.
  • Ο κωδικός τους αρχίζει από 520 ή αναγράφουν Ελληνικό προϊον.

Αγοράζοντας προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα επιτυγχάνουμε:

  1. Μείωση του ελλείμματος από την μείωση των εισαγωγών
  2. Αύξηση των θέσεων εργασίας άρα μείωση της ανεργίας
  3. Προϋποθέσεις ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
  4. Μείωση της ανάγκης δανεισμού για να αποφύγουμε
  5. τα δυσβάστακτα επιτόκια

Πολίτες του Αυτονόητου - www.greece520.gr

    Διαβάστηκε 10780 φορές