Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)- Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Ανακοινώσεις | Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 07:00

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο μήνας κατά τον οποίο οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση με βάση τη συμπλήρωση εξαμήνου.

Μήνας έγκρισης αίτησης

ή τελευταίας τροποποίησης

Μήνας υποβολής νέας αίτησης

Ιανουάριος 2020

Ιούλιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Αύγουστος 2020

Μάρτιος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Απρίλιος 2020

Οκτώβριος 2020

Μάιος 2020

Νοέμβριος 2020

Ιούνιος 2020

Δεκέμβριος 2020

Ιούλιος 2020

Ιανουάριος 2021


Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.keaprogram.gr με κωδικούς taxisnet και να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση ή να ζητούν τη βοήθεια των δημοτικών υπηρεσιών του τόπου διαμονής τους, για τη συμπλήρωσή της.

Αιτήσεις στα γραφεία του δήμου μας γίνονται ΜΟΝΟ με ραντεβού στο τηλέφωνο 2743360221 (υπεύθυνη προγράμματος Παναγούλα Ράλλη, ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού)

Τα δικαιολογητικά που όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και οφείλει να έχει μαζί του ο ίδιος ο αιτών όταν απευθύνεται στο Δήμο, είναι:

 1. Υπογεγραμμένο το έντυπο συναίνεσης στο ΚΕΠ με το γνήσιο της υπογραφής τους, από όλα τα ενήλικα μέλη (άνω των 18 ετών) όσων κατοικούν στο ίδιο σπίτι (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ )
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Ταυτότητες – Διαβατήρια, Άδειες παραμονής (αλλοδαποί) όλων των ενήλικων μελών
 3. Αντίγραφα των Ε1 2019 όλων των μελών
 4. Ενοικιαστήριο σπιτιού από το TAXIS με τη ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντα, αν είναι ιδιοκτησία το Ε9 όλων των συνιδιοκτητών (αν υπάρχουν πολλοί) , σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης κατοικίας χρειάζεται Ε9 και Ε2 του ατόμου που παραχωρεί στο 100% την κατοικία με μια ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα
 5. ΔΕΗ σπιτιού
 6. ΙΒΑΝ τράπεζας με το όνομα του αιτούντα στον λογαριασμό
 7. Κάρτα ανεργίας
 8. Εισοδήματα των τελευταίων 6 μηνών: 

  -        Μισθοί, (ενημέρωση ΕΦΚΑ από το ΙΚΑ)

  -        Εργόσημα

  -        Επιδοτήσεις αγροτικές (ΟΠΕΚΕΠΕ), Τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων

  -        Είσπραξη ενοικίων

 9. Σε περίπτωση διάστασης αντίγραφο της αγωγής διαζυγίου ή την τελεσιδικία δικαστηρίου
 10. Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο- Γ΄ γυμνασίου) από το σχολείο, με τον κωδικό του σχολείου και τον αριθμό του μαθητή.
 11. Email, σταθερό και κινητό τηλέφωνο (όχι εγγράφως)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για την χορήγηση του Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ο αιτών θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια:

 1. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου να μη υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του και μέχρι το όριο των 150.000 ευρώ.
 2. Τα τεκμήρια διαβίωσης της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (αυτοκίνητα ή δίκυκλα) να μην υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 6.000 ευρώ.
 3. Το συνολικό ύψος εισοδήματος του τελευταίου εξαμήνου του νοικοκυριού πρέπει να μην υπερβαίνει :
 • Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό τα 1.200 ευρώ.
 • Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος, τα 1.800 ευρώ.
 • Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, τις 2.100 ευρώ.
 • Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, τις 2.400 ευρώ.
 • Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, τις 2.700 ευρώ.
 • Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, τις 3.000 ευρώ.

Στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα (συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων τέκνων και ενεργείας ) εκτός από το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ένταξης στο πρόγραμμα του ΕΕΕ είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κάθε μήνα ορίζεται ως εξής:

 • Για άγαμο, 200 ευρώ το μήνα.
 • Για ζευγάρι έγγαμων ή συνδεδεμένων με σύμφωνο συμβίωσης, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 300 ευρώ το μήνα.
 • Για ζευγάρι έγγαμων ή συνδεδεμένων με σύμφωνο συμβίωσης που έχουν εξαρτώμενα τέκνα 300 ευρώ το μήνα και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο και 100 για τα ενήλικα τέκνα. Για παράδειγμα ένα ζευγάρι με 5 παιδιά μπορεί να λαμβάνει συνολικά μέχρι 550 ευρώ το μήνα (300 ευρώ ως ζευγάρι και 50 ευρώ για κάθε ένα από τα 5 παιδιά).

ΠΡΟΣΟΧΗ

*Η αίτηση του ΕΕΕ έχει ισχύ 6μηνου και με την παρέλευση του θα πρέπει οι δικαιούχοι να αιτηθούν εκ νέου. Κάθε αίτηση θεωρείται ΝΕΑ αίτηση.

*Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22του Ν. 1599/1986.

*ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

    Διαβάστηκε 4691 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης