ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2013 για δύο θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

Προκηρύξεις | Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 13:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   01/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) όπως αναγράφονται στο σχετικό αρχείο.

    Διαβάστηκε 2343 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης