Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2014

Προκηρύξεις | Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 14:17

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που απαιτούνται για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού 376.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (αριθμός μελέτης 30/2013 - επικαιροποιημένη).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο), στις 2 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της μελέτης και των εντύπων υποβολής προσφοράς.

    Διαβάστηκε 2965 φορές