Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

Προκηρύξεις | Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2016 11:22

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία στις 21 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και τη σύναψη σχετικής σύμβασης µε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αντικείμενο την επεξεργασία και ανακύκλωση οχηµάτων - επίσηµο µέλος του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της διακήρυξης.

    Διαβάστηκε 1481 φορές