Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη Προμήθειας Λιπαντικών και Καυσίμων για το Έτος 2017

Προκηρύξεις | Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 14:35

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, προϋπολογισμού 234.340,00€ με ΦΠΑ 24%».

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της μελέτης και της περίληψης διακήρυξης

    Διαβάστηκε 1202 φορές