Δημοπράτηση έργου Επισκευή - Αποκατάσταση Πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Πιτσών

Προκηρύξεις | Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017 08:25

Στις 27-4-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 θα διενεργηθεί στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ (αριθμός μελέτης 94/2016), προϋπολογισμού 20.000,00€.

Συνημμένα μπορείτε να λάβε γνώση της περίληψης διακήρυξης

    Διαβάστηκε 949 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης