Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμου ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «Ανάπλαση - Πεζοδρόμηση οδού Π. Τσαλδάρη από Βαγενά έως Κυανή Ακτή».

Προκηρύξεις | Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 12:15

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού - Παρουσίαση Βραβευμένων Μελετών

Mε την αριθ. 24/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, επικυρώθηκε το με αριθ. 1/19-12-2018 πρακτικό της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΠΟ ΒΑΓΕΝΑ ΕΩΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» και απονεμήθηκαν τρία (3) βραβεία, ως εξής:

 α) Το 1ο βραβείο ποσού 3.600,00€, στη μελέτη με κωδικό αριθμό 156349255ΕΕ (κα Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου 100%),

β) το 2ο βραβείο ποσού 2.640,00€, στη μελέτη με κωδικό αριθμό 16121701ΑΖ: Ομάδα μελέτης: Μαρία Παπαβασιλείου 50%, Αλέξανδρος Ζώμας 50%, Συνεργάτες: Αναστασία Δρούγκα, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Φερενίκη Φωτοπούλου, Ιωάννα Αλεξίου (αρχιτέκτονες μηχανικοί), Φώτης Κόνδης, Αθανάσιος Μαντζάνας (πολιτικοί μηχανικοί), ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ. (ηλεκτρολογικές μελέτες) και

γ) το 3ο βραβείο ποσού 1.760,00€, στη μελέτη με κωδικό αριθμό GS19881992 (κ. Πρόδρομος Γουναρίδης 100%). Ειδικοί συνεργάτες: Κων/νος Γουναρίδης, Νικόλαος Σιδωράκης (αρχιτέκτονες).

Δείτε το πρακτικό της κριτικής επιτροπής και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στο σχετικό αρχείο στα συννημένα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, προκηρύσσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΠΟ ΒΑΓΕΝΑ ΕΩΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ».

Στις μελέτες που θα διακριθούν, θα απονεμηθούν τρία βραβεία, ως εξής:

1ο Βραβείο: 3.600,00€

2ο Βραβείο: 2.640,00€

3ο Βραβείο: 1.760,00€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 30/11/2018 και ώρα 14:00.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την ανάπλαση - πεζοδρόμηση της δημοτικής οδού Π. Τσαλδάρη από Βαγενά έως Κυανή Ακτή που θα περιλαμβάνει:
•    Την πεζοδρόμηση των δύο τμημάτων του εμπορικού δρόμου της πόλης από την οδό Βαγενά έως την πλατεία του Αγίου Βλασίου και από την πλατεία του Αγίου Βλασίου μέχρι την περιοχή «Κυανή Ακτή» με τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οποίες θα εντάσσεται και η κεντρική πλατεία της πόλης και ο παραλιακός δρόμος.
•    Την ανάπλαση της οδού η οποία, μαζί με την πλατεία Αγίου Βλασίου θα αποδοθεί στους πολίτες ως χώρος ιστορικής μνήμης και σύνδεσης παλαιών και νέων μορφών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η γειτνίαση του δρόμου με τον παραλιακό δρόμο του Ξυλοκάστρου με το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει σαν ενιαίο χωρικό σύνολο.
•    Η όλη περιοχή θα πρέπει να λειτουργήσει σαν κέντρο των οικονομικών δραστηριοτήτων και συγχρόνως σαν χώρος περιπάτου και αναψυχής των πολιτών και να αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

Η οδός Π. Τσαλδάρη είναι η κεντρική – εμπορική οδός της πόλης, ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται τα εμπορικά καταστήματα. Είναι δρόμος παράλληλος στην παραλιακή οδό του Ξυλοκάστρου προς τον βορά και την Παλαιά Εθνική Οδός (ΠΕΟ) προς τον νότο. Έχει μέσο πλάτος 9,00 μέτρα ενώ τα πεζοδρόμια της έχουν πλάτος 2,00 μέτρα έκαστο. Χωρίζεται στο μέσο της περίπου από την πλατεία του Αγίου Βλασίου. Ο δρόμος σήμερα είναι μονής κατεύθυνσης, στο τμήμα από Ηρώο έως πλατεία Αγίου Βλασίου η κατεύθυνση είναι προς τα δυτικά, ενώ στο τμήμα από πλατεία Αγίου Βλασίου έως Κυανή Ακτή η κατεύθυνση είναι προς τα ανατολικά. Οι οδοί που την διασχίζουν κάθετα είναι: Αγίου Μακαρίου (στην αρχή), Κροκιδά, Βαγενά, Γ. Κρινάκου, Αδαμοπούλου (στο όριο με την πλατεία Αγίου Βλασίου), Αγίου Βλασίου (στο άλλο όριο με την πλατεία Αγίου Βλασίου), Αραβαντινού, Νικολοπούλου, Δασίου, Πετρίδη, Αγίου Γερασίμου (στο τέλος).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ζητούμενο του διαγωνισμού είναι η διερεύνηση και αποσαφήνιση της παρέμβασης που πρέπει να γίνει στην περιοχή μελέτης με σκοπό την δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένου περιβάλλοντος με βάση τις υπάρχουσες αλλά και τις αναμενόμενες χρήσεις και δράσεις στο σύνολο της ημέρας.

 Κυρίως αναζητείται ο τρόπος επανασύνδεσης του διαχωρισμένου σήμερα εμπορικού και ιστορικού τμήματος της πόλης και η δημιουργία ενός ενιαίου πόλου, μαζί με την πλατεία του Αγίου Βλασίου.
Στην υπό μελέτη οδό κυριαρχούν οι εμπορικές χρήσεις. Με την αισθητική αλλά και λειτουργική αναβάθμιση της θα έχουμε την ικανοποίηση των επαγγελματιών της αλλά και των επισκεπτών της περιοχής.
Επιδιώκεται από χώρος διέλευσης και κυρίως στάθμευσης οχημάτων να μετατραπεί σε χώρο πιο λειτουργικό, σε χώρο αναψυχής των κατοίκων και των επισκεπτών που θα μεταφέρει παράλληλα την υπάρχουσα δυναμική της κεντρικής πλατείας προς τον υπόλοιπο δρόμο.
Επισημαίνεται ότι μέρος του διαγωνισμού αποτελεί και η πρόταση του μελετητή για τον τρόπο διευθέτησης της υπάρχουσας στάθμευσης του δρόμου.

Μέσω του διαγωνισμού επιδιώκεται να προκύψει η καλύτερη ιδέα- πρόταση, η οποία θα αποσκοπεί:
1.    Στην εφαρμογή και αναβάθμιση των στόχων που έχει ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για την ανάπλαση της περιοχής
2.    Την μετατροπή του κέντρου της πόλης σε ένα κατά το δυνατόν ενιαίο σύνολο που θα περιλαμβάνει τον παραλιακό δρόμο, την πλατεία του Αγίου Βλασίου και την περιοχή μελέτης
3.    Την δημιουργία υποδομών πολυχρηστικών δράσεων και χώρων στάσης, παραμονής, δραστηριοτήτων και περιπάτου
4.    Στην ανάδειξη των κτιρίων που ιστορικά έπαιξαν ρόλο στην πόλη του Ξυλοκάστρου και βρίσκονται περιμετρικά της υπό μελέτης περιοχής- ενδεικτικά αναφέρονται: η εκκλησία του Αγίου Βλασίου, το αρχοντικό Κρινάκου, το αρχοντικό Μουσούρα κλπ
5.    Στην ενδεδειγμένη από κυκλοφοριακής άποψης χρήση της περιοχής μελέτης (κίνηση, στάθμευση οχημάτων κλπ)
Οι μελετητές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι τεχνικά και οικονομικά ρεαλιστικές

Για την παραλαβή του τοπογραφικού σχεδίου σε αρχείο Autocad απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου: κος Αποστόλης Θεοδωρόπουλος | Τηλ: 2743360235.

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Κατεβάστε την σχετική απόφαση πατώντας εδώ).

Ερωτήματα  και Απαντήσεις

Η Τ.Υ. έχει λάβει ερωτήσεις που αφορούν τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός σταδίου με θέμα: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΠΟ ΒΑΓΕΝΑ ΕΩΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ». Επίσης ενημερώνουμε ότι πρόκειται να σας σταλούν και η κυκλοφορική μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δήμος προκειμένου να λάβετε γνώση, επειδή αυτή έχει ζητηθεί από αρκετούς διαγωνιζόμενους.
Αναλυτικά για τις ερωτήσεις που έχουν έως σήμερα υποβληθεί:

Όσον αφορά το άρθρο 3
Ερώτηση:
Η περιοχή πεζοδρόμησης αφορά και τα σημεία που τέμνεται η οδός με κάθετες σε αυτήν οδούς ή η πεζοδρόμηση γίνεται τμηματικά;
Σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορεί να προταθεί μια νέα ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε εκείνη που έχει προταθεί το 2006; Εάν προτείνουμε εμείς μπορεί να προβληθεί η πεζοδρόμηση  άλλων οδών; (π.χ.: Η οδός Κολοκοτρώνη μπορεί να πεζοδρομηθεί, καθώς και τα τμήματα των οδών Αγίου Βλασίου και Αδαμόπουλου ή αναμένεται η κυκλοφορία περιμετρικά της πλατείας να συνεχίσει κανονικά; Μπορούμε να επέμβουμε και στις κάθετες οδού επί της Π. Τσαλδάρη, εφόσον πεζοδρομείται ολόκληρη;)
Απάντηση:
Η πεζοδρόμηση αφορά τις διασταυρώσεις της Τσαλδάρη με τις κάθετες αυτής οδούς, όχι όμως άλλη κάθετη ή παράλληλη σε αυτήν οδό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη κυκλοφοριακή λύση για την πρόταση του μελετητή.

Ερώτηση:
Στα ζητούμενα του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας ή λαμβάνουμε την τωρινή της μορφή ως δεδομένη και επικεντρωνόμαστε μόνο στην πεζοδρόμηση;  Σε περίπτωση που μπορούμε να επέμβουμε και στην πλατεία, σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτό; Ειδικά όταν αναζητείται η γειτνίαση με τον παραλιακό δρόμο, αυτή αφορά μόνο την γειτνίαση της οδού προς πεζοδρόμηση ή και την πλατεία; Μπορεί να μεταφερθεί ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται πλησίον της παραλιακής οδού;
Απάντηση:
Στα ζητούμενα της μελέτης δεν είναι η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βλασίου. Ο χώρος στάθμευσης δεν μεταφέρεται.

Ερώτηση:
“Στόχος της διοργανώτριας αρχής είναι η διερεύνηση και αποσαφήνιση της παρέμβασης που πρέπει να γίνει στην περιοχή μελέτης με σκοπό την δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένου περιβάλλοντος, με βάση τις υπάρχουσες αλλά και τις αναμενόμενες χρήσεις και δράσεις, στο σύνολο της ημέρας.” Ο όρος “αναμενόμενες” αναφέρεται σε χρήσεις και δράσεις που πρόκειται να προταθούν;
Απάντηση:
Οι χρήσεις της οδού Π. Τσαλδάρη δεν αναμένεται να αλλάξουν και είναι δρόμος εμπορίου, αναψυχής και κατοικίας.

Ερώτηση:
“Την ανάδειξη των κτιρίων που ιστορικά έπαιξαν ρόλο στην πόλη του Ξυλοκάστρου και βρίσκονται περιμετρικά της υπό μελέτης περιοχής- ενδεικτικά αναφέρονται: η εκκλησία του Αγίου Βλασίου, το αρχοντικό Κρινάκου, το αρχοντικό Μουσούρα κλπ.” Που μπορούμε να βρούμε στοιχεία για τον τρόπο που έπαιξαν ρόλο στην πόλη τα συγκεκριμένα κτήρια; Μπορείτε να μας προωθήσετε την ιστορία τους;
Απάντηση:
Μπορείτε να διαβάσετε κάποια στοιχεία σχετικά με την ιστορία του Ξυλοκάστρου στο τεύχος δεδομένων και στοιχείων που σας δόθηκε. Από τα κτίρια τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, η εκκλησία Αγίου Βλασίου είναι κατασκευής των αρχών του 20ου  αιώνα και το «αρχοντικό Κρινάκου»  είναι νεοκλασικό κτίριο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ως δημαρχείο. Κανένα από τα κτίρια τα οποία αναφέρονται δεν βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη, αλλά κοντά στην περιοχή μελέτης. Τα κτίρια αυτά δίνονται σαν παραδείγματα κτιρίων που υπάρχουν στο Ξυλόκαστρο, και τα οποία λειτουργούν ως τοπόσημα.

Όσον αφορά το άρθρο 4
Ερώτηση:
Μπορούν στην ομάδα να συμμετέχουν άτομα που δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού, αλλά είναι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής Σχολής; Μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό βράβευσης;
Απάντηση:
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4, πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτέκτονα μηχανικού. Συνεπώς δεν μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό άτομα που δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όσον αφορά το ποσοστό βράβευσης δεν είναι ξεκάθαρο σε τι αναφέρεται η ερώτηση.

Όσον αφορά το άρθρο 10
Ερώτηση:
«10.3 Κάθε υποβαλλόμενη μελέτη σημαίνεται επί ποινή αποκλεισμού, αντί ψευδωνύμου με χαρακτηριστικό κωδικό, επιλογής του συμμετέχοντα. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, ύψους 1εκ., εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και τευχών της μελέτης.» Η σειρά των ψηφιών αριθμιτικά-λατινικα έχει κάποιους περιορισμούς (π.χ. πρώτα οι αριθμοί και έπειτα τα γράμματα);
Απάντηση:
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με την σειρά των αριθμών και των λατινικών γραμμάτων.

Ερώτηση:
Σχετικά με την παράδοση μέσω courier ή ταχυδρομείου: Πρέπει να φτάσει στην διεύθυνση παράδοσης πριν την ημέρα και ώρα παράδοσης ή αρκεί να έχει παραδοθεί στο courier/ταχυδρόμο, και να έχει την σφραγίδα πριν την λήξη της προθεσμίας;
Απάντηση:
Η μελέτη πρέπει να έχει παραδοθεί στον Δήμο, το αργότερο στις 30/11/2018 και ώρα 14:00. Η μελέτη, σε περίπτωση που παραδοθεί Θα παραδοθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, με courier ή ταχυδρομείο, θα πρέπει να φέρει γραμμένη την ημερομηνία και την ώρα που παραδόθηκε. Κάθε μελέτη η οποία παραδίδεται μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισμού.

Όσον αφορά το άρθρο 11
Ερώτηση:
Στην περίπτωση που προτείνεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων σε σημείο εκτός του παραδοθέντος χάρτη, πρέπει να φανεί στις πινακίδες;
Απάντηση:
Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποδειχθεί στην μελέτη.

Ερώτηση:
Στην παράγραφο 2.3 του άρθρου 11 αναφέρεται πως θα ληφθεί ως κριτήριο “ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των κτιρίων’. Εννοεί πως θα γίνει πρόταση ως προς την χρήση τους ή να επανασχεδιαστούν τα κτίρια ώστε να ενισχύεται η υπάρχουσα χρήση. Σε ποια κτήρια αναφέρεται, διατηρητέα ή όλα ανεξαιρέτως;
Απάντηση:
Δεν ζητείται από τον μελετητή πρόταση σχετικά με την αξιοποίηση των κτιρίων της Π. Τσαλδάρη, ούτε ζητείτε ο επανασχεδιασμός των κτιρίων αυτών. Αυτό που αναφέρεται στο κριτήριο 2.3   του άρθρου 11 είναι ότι θα ληφθεί υπόψη του κατά πόσο αναδεικνύει ο σχεδιασμός τα γειτονικά κτίρια και τα κάνει πιο λειτουργικά.

    Διαβάστηκε 5105 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης