Διαγωνισμός έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»

Προκηρύξεις | Τρίτη, 11 Μαϊου 2021 13:52

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 59.662,07€ χωρίς ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 3/2021).

Η μελέτη προβλέπει επισκευές-συντηρήσεις σε ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους της κοινότητας Ξυλοκάστρου και Συκιάς, που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 25-5-2021, Τρίτη και ώρα 10:00.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών της διακήρυξης και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή προσφοράς.

    Διαβάστηκε 289 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης