Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) Θέση Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου

Προκηρύξεις | Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 13:49

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για μία (1) Θέση Εθελοντή  Σχολικού Τροχονόμου 3ου Δημοτικού Σχολείου  Ξυλοκάστρου)

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την παρ. 45 άρθρο 14 Ν.2817/2000(ΦΕΚ 78Α / 2000  )
  • Την αριθμ.47455/16.8.2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1734 Β/30.8.2007)
  • Την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 26/2012
  • Την ανάγκη παροχής αυξημένης  οδικής ασφάλειας και διευκόλυνσης των πεζών μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους προς τα σχολεία καθώς και

                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση  μίας (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου, για το σχολικό έτος 2012-2013.

Η πρόσληψη  θα γίνει μέχρι τη λήξη  του σχολικού έτους δηλαδή έως 15.6.2013
Στη θέση αυτή  μπορεί να ν απασχοληθεί κάθε ενήλικο  άτομο άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια , αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί  στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
Στο Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή, κατόπιν της σχετικής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ, μηνιαία αποζημίωση για την  κάλυψη των εξόδων κίνησής του .
Ο Εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος  δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ –ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γονείς  που τα παιδιά τους φοιτούν στο 3ο Δημοτικό  Σχολείο Ξυλοκάστρου= 20 μόρια .  
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πρόσφατη  βεβαίωση του σχολείου αυτού.
Άνεργοι γονείς μαθητών= 5 μόρια.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πρόσφατη  βεβαίωση  ΟΑΕΔ
Εισόδημα , έως 5000€ = 8 μόρια , έως 10.000€= 6 μόρια και έως 15.000€ = 4 μόρια . Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΥΟ, έτους 2012 .
Πολύτεκνοι-τρίτεκνοι : 5μόρια / τέκνο.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό:  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
Μονογονεικές οικογένειες= 5μόρια / τέκνο.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
Αναπηρία  τέκνων άνω του 70%= 5 μόρια.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλλουν  την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους  από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012  μέχρι και  Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00- 14:00) στη διεύθυνση της Σχολικής Επιτροπής στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Λ.Φραντζή 2, 1ος όροφος) στο Ξυλόκαστρο. Πληροφορίες, τηλ.2743360242 (κ. Αλεξίου) .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΝΑΤΣΙΟΣ

    Διαβάστηκε 1047 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης