Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Ανάπλαση Παιδικών Χαρών

Προκηρύξεις | Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 13:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές όπως υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (Α΄Ομάδα προμηθειών – όργανα παιδικής χαράς, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 283.324,35€, αριθ. μελ. 23/2012).

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (άρθρο 24 παρ. 1 περίπτωση α΄ εδάφιο α΄ του Π.Δ. 60/2007) στις 6-11-2012 και ώρα 09:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 204 00 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ.

Τα τεύχη δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένου και του εντύπου υποβολής προφοράς, διατίθενται δωρεάν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.xylokastro.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1676 φορές