Συνεδρίαση 11/4/2011 Αρχείο

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα στις 11 Απριλίου 2011 και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης- η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.87/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου –μετά την διαπιστωθείσα έλλειψη απαρτίας στην συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2011 και σύμφωνα με  την αριθ.5504/1-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος ξεχωριστά και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3582/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής (αριθ.86/2011 Α.Δ.Σ.).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3582/2010 και αφού ευρέθηκαν παρόντα επτά (07) μέλη επί συνόλου 50 ήτοι :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.-Κλαδούχος Αντώνιος                         Πρόεδρος

2.-Φιαμέγκος Ανδρέας                            Μέλος

3.-Εξαδάκτυλος Δημήτριος                     Μέλος

4.-Κοντογιάννη Μαριλένα                        «»

5.-Παππάς Γεώργιος                                  «»

6.-Μεντζελόπουλος Κων/νος                    «»

7.-Αγγελίδης Κων/νος                               «»

8.-Παλαμάρης Γεώργιος                           «»

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.-Ιωάννης Σπυριδάκης                             Μέλος

2.-Ιωάννης Τσούνης                                      «»

3.-Μιχάλης Χατζηγεωργίου                          «»

4.-Ευστάθιος Γκουρβέλος                             «»

5.-Βασίλειος Γκιόλας                                    «»

6.-Ελένη Παναγιωτάρου                               «»

7.-Βλάσης Καραβάς                                      «»

8.-Σελέκος Ευάγγελος                                   «»

9.-Γεώργιος Καλύβας                                  «»

10.-Κων/νος Βαλιμήτης                                 «»

11.-Ματσούκας Κων/νος                               «»

12.-Καββέτσος Κων/νος                                «»

13.-Νικόλαος Γκολφινόπουλος                     «»

14.-Ιωάννης Μητρόπουλος                            «»

15.-Ιωάννης Αυγερινός                                  «»

16.-Παναγιώτης Ανδρικόπουλος                   «»

17.-Βασίλειο Δούρη                                       «»

18.-Ανδρέας Καίτσας                                    «»

19.-Ζαχαριάς Αθανάσιος                              «»

20.-Κολοβελώνης Δημήτριος                       «»

21.-Ταρνάρης Κων/νος                                 «»

22.-Τσενέ Έλλη                                            «»

23.-Τσοκανά Νικολίτσα                               «»

24.-Αθανασοπούλου Γιαννούλα                   «»

25.-Ιωάννης Γούδας                                     «»

26.-Κιαφά Ιουλία                                          «»

27.-Κλωνή Ασπασία                                     «»

28.-Μιχαλόπουλος Σπυρίδων                       «»

29.-Μπαστήρα Χαρίκλεια                             «»

30.-Μπερδούση Μαρία                                 «»

31.-Χάνια Μαρία                                          «»

32.-Νταφαλιά Αικατερίνη                             «»

33.-BROKSHI BARDH                                «»

34.-Bλάσης Γεωργίου                                   «»

35.-Ζάρρος Χρήστος                                     «»

36.-Κριτσιώνης Πέτρος                                «»

37.-Σιάμπου Γεωργία                                    «»

38.-Δαμάλας Γεώργιος                                 «»

39.-Αδρακτάς Βλάσιος                                 «»

40.-Βαρβιτσιώτη Λίτσα                               «»

41.-Κάσσιος Δημήτριος                               «»

42.-Αλιφέρης Πέτρος                                   «»

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν και ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ.Δημήτριος Σκούρας  ο οποίος ήταν απών και ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ.Ζάρρος Ανδρέας ο οποίος επίσης ήταν απών.

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος κ.Ανδρικοπού-λου Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Συνεδρίαση 11/4/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 2/2011

Συνεδρίαση 11/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011
  • Θέμα: Γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης οικονομικού έτους 2011
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης