Συνεδρίαση 28/3/2011 Αρχείο

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα στις 28 Μαρτίου 2011 και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης- η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.87/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου –μετά την διαπιστωθείσα έλλειψη απαρτίας στην συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2011 και σύμφωνα με  την αριθ.4452/15-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου και η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος ξεχωριστά και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3582/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής (αριθ.86/2011 Α.Δ.Σ.).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3582/2010 και αφού ευρέθηκαν παρόντα οκτώ (08) μέλη επί συνόλου 50 ήτοι :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 1.-Κλαδούχος Αντώνιος                         Πρόεδρος

2.-Φιαμέγκος Ανδρέας                            Μέλος

3.-Εξαδάκτυλος Δημήτριος                     Μέλος

4.-Κοντογιάννη Μαριλένα                        «»

5.-Παππάς Γεώργιος                                  «»

6.-Βαρβιτσιώτη Λίτσα                               «»

7.-Κάσσιος Δημήτριος                               «»

8.-Αλιφέρης Πέτρος                                   «»

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.-Ιωάννης Σπυριδάκης                             Μέλος

2.-Κων/νος Αγγελίδης                                   «»

3.-Ιωάννης Τσούνης                                      «»

4.-Μιχάλης Χατζηγεωργίου                          «»

5.-Ευστάθιος Γκουρβέλος                             «»

6.-Βασίλειος Γκιόλας                                    «»

7.-Ελένη Παναγιωτάρου                               «»

8.-Βλάσης Καραβάς                                      «»

9.-Σελέκος Ευάγγελος                                   «»

10.-Γεώργιος Καλύβας                                  «»

11.-Κων/νος Βαλιμήτης                                 «»

12.-Ματσούκας Κων/νος                               «»

13.-Καββέτσος Κων/νος                                «»

14.-Νικόλαος Γκολφινόπουλος                     «»

15.-Ιωάννης Μητρόπουλος                            «»

16.-Ιωάννης Αυγερινός                                  «»

17.-Παναγιώτης Ανδρικόπουλος                   «»

18.-Βασίλειο Δούρη                                       «»

19.-Ανδρέας Καίτσας                                    «»

20.-Ζαχαριάς Αθανάσιος                              «»

21.-Κολοβελώνης Δημήτριος                       «»

22.-Ταρνάρης Κων/νος                                 «»

23.-Τσενέ Έλλη                                            «»

24.-Τσοκανά Νικολίτσα                               «»

25.-Αθανασοπούλου Γιαννούλα                   «»

26.-Ιωάννης Γούδας                                     «»

27.-Κιαφά Ιουλία                                          «»

28.-Κλωνή Ασπασία                                     «»

29.-Μιχαλόπουλος Σπυρίδων                       «»

30.-Μπαστήρα Χαρίκλεια                             «»

31.-Μπερδούση Μαρία                                 «»

32.-Χάνια Μαρία                                          «»

33.-Νταφαλιά Αικατερίνη                             «»

34.-BROKSHI BARDH                                «»

35.-Bλάσης Γεωργίου                                   «»

36.-Ζάρρος Χρήστος                                     «»

37.-Κριτσιώνης Πέτρος                                «»

38.-Σιάμπου Γεωργία                                    «»

39.-Παλαμάρης Γεώργιος                             «»

40.-Δαμάλας Γεώργιος                                 «»

41.-Αδρακτάς Βλάσιος                                 «»

42.-Μετζελόπουλος Κων/νος                       «»

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν και ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ.Δημήτριος Σκούρας  ο οποίος ήταν παρών και ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψη-φίας κ.Ζάρρος Ανδρέας ο οποίος ήταν παρών.

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος κ.Ανδρικοπού-λου Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Συνεδρίαση 28/3/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2011

Συνεδρίαση 28/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011
  • Θέμα: Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης