Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχείο

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 12/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: : Έκφραση γνώμης για αίτημα του κ.Μιχάλη Ταλέλη πρόσληψης συνεταίρου στο δημοτικό κατάστημα «ΡΟΥΒΕΡΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για ονοματοδοσία οδού που βρίσκεται στα Μερκέικα του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Παραδοσιακό) »,με διακριτικό «SΑΝΤΕ» του κ. Κων/νου Καρτερούλη του Λεων. που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν.Ξυλ/στρου στη δ/νση Αδαμοπούλου 9 (Πλατεία Αγ.Βλασίου) του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του κ. Αριστείδη Λευθεριώτη του Ιωαν. που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν.Ξυλ/στρου στη δ/νση Π.Τσαλδάρη (Πλατεία Ηρώου) του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» με ==== διακριτικό τίτλο «Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ» της κ. Ελένης Γεώργα του Ιωάννη, που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν.Ξυλ/στρου στη δ/νση Πατρών & Ηρακλέους 7 του Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση ανανέωσης της άδειας Μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο «THE GRAND HALL CAFÉ» της εταιρείας «ΚΑΒΕΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε» που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν.Ξυλ/στρου στη δ/νση Κ.Κα
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ” του κ.Μιχαήλ Ρέππα του Γεωργίου που βρίσκεται στη Δημ.Κοινότητα Ξυλοκάστρου στην οδό Ι.Ιωάννου 64
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2012 ΑΔΑ: Β496ΩΞΠ-2Μ7

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 30/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 03 Μαϊου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» της εταιρείας Ε.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Ευθύμιο Ανδρικόπουλο του Κων/νου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2012 ΑΔΑ: Β498ΩΞΠ-06Σ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 25/05/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Μαϊου 2012
 • Θέμα: 1. : Ανάκληση της υπ΄αριθμ.19/2012 προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» και χορήγηση νέας προέγκρισης ως «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»με διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ »της εταιρείας Ε.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε που βρίσκεται στη Δημ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2012 ΑΔΑ: Β414ΩΞΠ-3ΘΨ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 26/06/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «Camelot» της κ.Kristine Miller του Edgar, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Σπ.Παπαγεωργίου 27 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2012 ΑΔΑ: Β414ΩΞΠ-ΩΜΦ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 26/06/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ»,με διακριτικό τίτλο «Beer Revolution» του κ. Βλασίου Κακριδή του Γεωργίου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Π.Τσαλδάρη 79 του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 26/06/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για μεταφορά Λαικής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 26/06/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Χωροθέτηση αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων στην πόλη του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2012 ΑΔΑ: Β41ΓΩΞΠ-ΑΦ9

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 16/07/2012

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της κ. Δρόσου Μαρίας του Μιχαήλ, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου, στη διεύθυνση Ι. Ιωάννου 195 του Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2012 ΑΔΑ: Β41ΓΩΞΠ-ΠΟΛ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 16/07/2012

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» της κ. Φιαμέγκου Μαρίας του Βασιλείου , που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Π. Τσαλδάρη 35 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης